Sejarah Kejayaan Kedokteran Islam

Kita sudah mengetahui bahwa Islam sempat berjaya di zaman keemasan, sempat menguasai sepertiga dunia hanya dalam waktu 30 tahun. Belum ada sejarah lain yang tercatat selain Islam. Begitu juga kemajuan ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia maupun agama. Salah satunya ilmu kedokteran di mana Islam sempat menjadi pusat kedokteran dunia dan … Continue reading Sejarah Kejayaan Kedokteran Islam