All posts tagged:

khitan dengan electrocauter

Boleh Sunat Dengan Laser/Electrocauter (Bukan Termasuk Kay)

B

Sunat dengan laser adalah istilah orang awam. Sebenarnya ia menggunakan semacam logam yang dipanaskan. Metode ini aman secara medis jika digunakan dengan baik dan sesuai standar. Akan tetapi kami pernah mendengar sendiri ada pendapat yang melarang atau memakruhkan sunat dengan menggunakan laser/electrocauter karena menyerupai pengobatan dengan kay (menempelkan besi panas […]