All posts tagged:

pemuda Islam

Segudang Potensi Pemuda Islam

S

Bayangkan Sebuah perusahan besar Membawa nasib bangsa Dipimpin oleh pemuda 18 tahun Sedangkan bawahannya Para sesepuh pembesar Usamah bin Zaid pemuda 18 tahun [1] Ayahnya adalah mantan budak Diangkat menjadi panglima perang Oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam Melawan pasukan Romawi negara adidaya Engkau tahu bawahannya? Abu Bakar yang bijaksana […]

Wanita sangat istimewa kedudukannya dalam Islam

W

Ketika kecil ia menjadi penghalang neraka bagi orang tuanya Ketika dewasa ia menjadi penyempurna setengah agama suaminya Ketika tua surga di bawah kakinya Ketika kecil anak perempuan akan menjadi pengalang neraka bagi orang tuanya Bahkan bisa mnejadi tetangga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di surga. Untuk bisa bertetangga dengan beliau […]

Keuntungan Jika Pemuda Sebagai Penggerak Dakwah

K

Alhamdulillah jika anda mampu menggerakkan para pemuda untuk dakwah, atau anda pemuda yang bisa menggerakkan pemuda lainnya untuk berdakwah,  Misalnya dakwah para mahasiswa sekitar kampus atau para siswa SMA dan SMP Berikut beberapa keuntungan jika pemuda sebagai penggerak dakwah: 1. Umumnya dakwah bersifat sukarela dan insyaAllah mengharap wajah Allah. Para […]

Ini Baru Pemuda Islam, Bukan Boyband Atau Maniak Game!

I

Kita umat Islam sangat ingin agama Islam kembali berjaya sebagaimana sejarahnya dahulu, dimana agama Islam yang bersumber dari tanah Arab yang awalnya tandus dan terbelakang bisa menguasai sepertiga dunia hanya dalam waktu 30 tahun, yang sebelumnya di bawah bayang-bayang dua imperium besar Romawi dan Persia. Zaman ini kita sudah sama-sama […]