All posts tagged:

zakat fitri

Zakat Fitrah untuk Mertua, Adik Perempuan & Anak Yatim

Z

Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh mereka yang mempunyai harta dan ada kelebihan makanan pokok pada hari itu. Yang membayar zakat fitrah adalah kepala keluarga (ayah) dan membayarkan untuk dirinya dan membayarkan untuk “orang yang ditanggung nafkahnya” dalam keluarga itu yaitu istri dan anak-anaknya.[1] Misalnya: satu keluarga terdiri dari 1 ayah, […]

Amil Zakat Fitri Boleh Mendapat Upah Dari Kas Masjid Tidak Boleh dari Bagian Zakat Fitri

A

Telah kami bahas bahwa amil zakat fitri tidak boleh mendapat hak bagian dari zakat fitri, dalam tulisan ini: Apakah Panitia Zakat Fitri Berhak Dapat Bagian Zakat? Kesimpulannya: Panitia amil zakat fitri tidak berhak menerima bagian dari zakat fitri karena: 1) Pendapat terkuat, amil zakat (yang resmi ditunjuk pemerintah) tidak berhak […]

Beberapa Catatan Dari Kitab Sifat Shaum Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallam (Kedelapan)

B

LANJUTAN… 25. I’tikaf boleh kapan saja tidak harus pada bulan Ramdahan saja Umar radhiallahu ‘anhu bertanya kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, “wahai Rasulullah, dulu saya pernah bernazdar pada masa jahiliyah yaitu beri’tikaf pada malam hari di masjidil haram? Beliau bersabda. “Tunaikan nazdarmu”. Maka ia [umar] pun beri’tikaf pada malam harinya. […]