AqidahBimbingan IslamTauhid dan Aqidah

Keadilan dalam TAUHID

#IndonesiaBertauhid

Penting! Sangat penting wahai saudaraku

Pahami “keadilan dalam Tauhid”
Coba bayangkan

Ada orang yang mendzalimi Ibu anda

Tidak menunaikan hak Ibu anda

Ibu anda bekerja keras, tapi gajinya tidak dibayar

Tetapi orang itu adil terhadap  SEMUA manusia

Tentu di mata anda

orang tersebut BUKAN-LAH orang yang adil
Demikian juga Allah, Pencipta kita

Yang menciptakan dan memberi rezeki Ibu kita

Bagaimana pun Adil-nya orang tersebut

Jika tidak menunaikan hak Allah

Melakukan kesyirikan baik besar maupun kecil

Tentu di mata kita 

Pelaku kesyirikan dan orang kafir itu tidak adil
Sudi-kah engkau membantu dan menolong

Orang yang mendzalimi ibu-mu

Padahal ia adil terhadap semua orang?
Maka, bagaimana Allah akan menolong kita

Jika kita tidak mau mempelajari tauhid dan mendakwahkannya
Bagaimana Allah akan memberikan kemakmuran hakiki dan berkah pada suatu bangsa

Jika pada bangsa tersebut masih banyak kesyirikan
Bagaimana Allah akan memberikan kejayaan umat

Jika umat tidak peduli dan meremehkan dakwah tauhid
Hak Allah adalah ditauhidkan dan jangan disekutukan sedangkan hak makhluk adalah tidak mendapat adzab jika tidak melakukan kesyirikan
Kemudian, masihkan kita katakan pemimpin kafir lebih baik dari pemimpin muslim?
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda kepada Mu’adz
ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺫ، ﺃﺗﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ؟ ﻭﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ؟، ﻗﻠﺖُ: ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺈﻥَّ ﺣﻖَّ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪﻭﻩ ﻭﻻ ﻳُﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌًﺎ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﻣَﻦ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﺷﻴﺌًﺎ
Wahai muadz, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hambaNya dan hak hamba atas Allah? Muadz menjawab, Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hambaNya adalah hendaknya mereka beribadah kepadaNya dan tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu pun. Dan hak hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengadzab siapa-siapa yang tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu apapun. (HR. Bukhari dan Muslim)
Saudaraku

Mari kita semangat mempelajari tauhid 

mengamalkannya serta mendakwahkanya
Note Penting: Islam memerintahkan tetap harus adil terhadap orang kafir selama mereka tidak memerangi kaum muslimin
@Rumah Mertua Tercinta, Cilengsi, Bogor
Penyusun: Raehanul Bahraen
Artikel www.muslimafiyah.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button