Sehat Jiwa dan Raga Bersama Islam

Batu Hajar Aswad dan Batu Akik Keramat

Beda Adzab Kubur dan Fitnah Kubur

Tatkala Anak-Anak Sulit Diatur

Ingin Punya Anak Penghapal Al-Quran

Mendoakan Turun Hujan dan Turun Hidayah Di Malam Tahun Baru Masehi

Tidak Boleh Memakai Atribut Agama Lain (Topi Natal)

Wahai Perokok, Takutlah Doa Orang yang Terdzalimi

TAUHID Juga Terkait dengan Akhlak dan Pembersihan Hati

Belajar Tauhid Itu Membahagiakan

Aktivis Dakwah dan Sedekah Sembunyi-Sembunyi

Hijrah, Eksistensi dan Ketenaran

Hidayah Itu Dijemput Bukan Ditunggu

Postingan Terakhir

Hukum Ucapan: “Jenazah Sulit dikubur karena Pemakan Riba”

Langsung Mengingatkan Meninggalkan Maksiat Ketika Terjadi Bencana Alam

Saling Menyayangi dan Peduli Ketika Terjadi Musibah dan Gempa